Драги партнеру!

BНаши добављачи константно подижу цене позивајући се на потешкоће у снабдевању и испоруци међународних сировина, тако да смо принуђени да ПРИВРЕМЕНО постављамо дневне цене, као и друге компаније. Основне цене сопствених производа остају непромењене, али морамо да их прилагођавамо колебањима тренутних цена сировина и трошкова транспорта.

Све док ова ситуација траје, све приспеле наруџбе потврђујемо писменуим путем, по актуелној дневној цени. Уколико против потврђене поруџбе не уложите писмени приговор у року од 2 радна дана, сматраћемо, да сте потврђену поруџбу прихватили.

Чим се тржиште сировина стабилизује, па се индустрија пластике врати нормалном реду, и ми се враћамо на уобичајену рутину.

Молимо ваше разумевање у овој ситуацији, надамо се, да ћемо и надаље наставити заједничи рад.

У случају даљњих питања, чекамо вас на нашим контактима .
Предлажемо, да се предбележите на нашу листу вести, тако ћете о променама добијати вести и преко интернета.