У интересу одржања своје позиције на тржишту, то јест, развој истих, наше друштво је увело и држи у погону систем за управљањем квалитете према MSZ EN ISO 9001:2015.


Током нашег рада смо стекли искуство, да се задовољство наручиоца може само тако задовољити на дуге трасе, ако, одговарајући томе, и ми стално развијамо своју стручну спрему и уређаје.


Према нашим производима најважније су следеће потражње:

                                                           квалитета и поверљивост

Знајући те циљеве, рад наше фирме смо регулисали уобличењем система за упрвљање квалитета.


Регулаисање смо уобличили одређивањем главних процеса за израду производа, а што, заједно са свим осталим подручјима, стално развијамо, а што смо у стању и мерити сталним праћењем циљева одређених на појединим подручјима.


Систем регулише задатак, дужности и прописе обклика, које користи сваки радник, па то осигурава, да сваки радник буде одговоран у свом домену рада.


Свим сарадницима разјашњавамо важност система управљања квалитете, стално их подучавамо, да би и на основу тога знали произвести наше производе на што вишем нивоу.

Сегедин (Szeged), 26. 06. 2018.

Kollár Imre (Имре Колар)
пословођа

ISO tanúsítvány
KollarPakk Certificate