Skip to main content

IMPRESUM

Ime kompanije : Kollar Pakk Tehnologija pakovanja, Industrijsko i komercijalno društvo sa ograničenom odgovornošću

Društvo skraćeni naziv : Kollar Pakk doo

Sedište : 6726 Szeged, Csalogány utca 24.

Poreski broj : 11097978 - 2- 06

Matični broj : 06 – 09 – 003646

Bankovni račun : 11998006 – 02614702 – 00000000

 

Kontakt

Telefon : + 36 - 1- 800 – 8089

e -mail : [email protected]

 

Naše glavne aktivnosti su : proizvodnja i distribucija ambalaže ( vrećice, tacne, folije, nalepnice, etikete ) , distribucija i servisiranje mašina za pakovanje. Postavljanje folije, sastav konekcioniranja , iznamljivanje mašine za pakovanje.