Unitatea noastră a implementat și operează un sistem de management al calității în conformitate cu standardul maghiar MSZ EN ISO 9001:2015, în scopul menținerii și îmbunătățirii poziției sale pe piață.


În cursul activității noastre am experimentat faptul că putem satisface clienții și putem menține satisfacția clienților noștri pe termen lung doar dacă ne îmbunătățim competențele ș echipamentele în mod continuu și corespunzător.


În cazul produselor fabricate de noi sunt aplicabile următoarele cerințe importante:

calitate şi încredere

Ținând cont de aceste obiective, am dezvoltat un sistem de management al calității care domină funcționarea unității noastre.


Au fost elaborate regulamentele prin definirea principalelor procese necesare pentru fabricarea produsului, pe care le îmbunătățim continuu cu toate domeniile aferente și pe care le putem măsura prin monitorizarea continuă a obiectivelor stabilite pentru fiecare domeniu în parte.
Sistemul gestionează sarcinile, responsabilitățile și formularele tuturor angajaților, fiind astfel asigurat faptul că fiecare angajat își desfășoară în mod responsabil activitățile profesionale.
Personalul nostru este conștient de importanța sistemului de management al calității, fiind instruit în continuu în scopul fabricării de produse de cea mai înaltă calitate.