1. INTRODUCERE

Societatea comercială Kollár Pakk Kft. [Kollár Pakk SRL, Ungaria] se obligă la asigurarea faptului că gestionarea datelor în legătură cu serviciile sale îndeplinește criteriile stabilite în prezenta notificare.
Prevederile juridice relevante în cazul paginii web www.kollarpakk.hu sunt disponibile permanent.
Societatea comercială Kollár Pakk Kft. [Kollár Pakk SRL, Ungaria] își rezervă dreptul de a modifica aceste informații caz în care publicul va fi informat în timp util despre orice modificare.

 1. REGULAMENTUL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR:
  Principiile de prelucrare a datelor de către Kollár Pakk Kft. [Kollár Pakk SRL, Ungaria], inclusiv prezenta declarație, îndeplinesc prevederile stipulate în legislația maghiară și internațională cu privire la protecția datelor, în special cu privire la următoarele:
 • Legea maghiară nr. LXIII din 1992 – privind protecția datelor cu caracter personal și divulgarea datelor de interes public (denumită în continuare Legea maghiară privind protecția datelor).
 • Legea maghiară nr. LXVI din 1992 – privind înregistrarea datelor cu caracter personal și ținerea evidenței adreselor cetățenilor
 • Legea maghiară nr. CXIX din 1995 – privind prelucrarea datelor cu privire la nume și adresă în scopuri de cercetare și marketing direct (Legea DM)
 • Legea maghiară nr. CVIII din 2001 – privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale
 • Legea maghiară nr. XLVIII din 2008 – privind condițiile de bază și anumite restricții privind publicitatea economică (Grt.),
 • Legea maghiară nr. CXII din 2011 – privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare

3. DEFINIȚII (în baza Dicționarului explicativ privind protecția datelor al Autorității Naționale Maghiare Pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației)

operator de date: persoana sau entitatea care stabilește scopurile în care sunt prelucrate datele; persoana sau entitatea responsabilă pentur luarea și implementarea deciziilor privind prelucrarea (inclusiv mijloacele utilizate) sau privind implementarea prin intermediul unui operator de date împuternicit în acest scop.
temeiul juridic al prelucrării datelor: ca regulă generală, consimțământul persoanei vizate sau prelucrarea obligatorie impusă prin lege.
transfer de date: datele sunt puse la dispoziția unei terțe părți specificate
transferul de date în străinătate: transferul datelor cu caracter personal către un operator dintr-o țară terță din afara SEE (Spațiul Economic European: țările din Uniunea Europeană plus Islanda, Norvegia și Liechtenstein).
ștergerea datelor: datele devin de nerecunoscut, în așa fel încât recuperarea lor devine imposibilă.

 1. PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE FIRMA NOASTRĂ
  În cadrul procesului de înregistrare sunt prelucrate următoarele date: numele, adresa de e-mail.
  Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în cazul în care
  a) acordul explicit al persoanei vizate sau
  b) impunerea prin lege sau printr-o ordonanță a unei administrații locale, în temeiul autorității legii, în domeniul de aplicare specificat în aceasta.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate doar pe bază de consimțământ acordat după informare. Serviciile noastre sunt structurate în mod explicit în așa fel, încât persoanele vizate trebuie să își comunice acordul cu privire la prelucrarea datelor personale.

Asigurați-vă că datele cu caracter personal gestionate îndeplinesc următoarele cerințe:
a) înregistrarea și prelucrarea lor sunt efectuate în mod corect și legal
b) exacte, complete și, dacă este necesar, în timp util
c) mijloacele de stocare sunt adecvate pentru asigurarea faptului că persoana vizată poate fi identificată doar cât timp este necesar și pentru scopurile pentru care au fost stocate datele.
Datele cu caracter personal pot fi transferate și diferitele operațiuni de prelucrare pot fi combinate dacă persoana vizată și-a dat consimțământul sau dacă legea permite acest lucru și dacă sunt îndeplinite condițiile de prelucrare pentru fiecare element de date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal (inclusiv datele sensibile) pot fi transferate din țară către un operator sau o persoană împuternicită de operator dintr-o țară terță, indiferent de suportul de date sau de mijloacele de transfer, dacă

 • acordul explicit al persoanei vizate,

5. DOMENIUL DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII, BAZA JURIDICĂ ȘI DURATA PRELUCRĂRII
În cadrul serviciilor, prelucrarea tuturor datelor referitoare la persoana vizată se bazează pe consimțământul exprimat voluntar. Unitatea noastră prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate până la retragerea consimțământului acestora. Dispunem și de o evidență a consimțămintelor comunicate.
Pe durata utilizării paginii web adresele IP ale utilizatorilor sau alte date cu caracter personal nu sunt înregistrate.

6. ÎNREGISTRAREA PE PAGINA WEB A DATELOR PROVENITE DE LA FURNIZORI DE SERVICII TERȚI

Furnizorii de servicii de analiză web nu sunt îndreptățiți la prelucrarea datelor cu caracter personal în numele unității noastre; acești furnizori sunt îndreptățiți la prelucrarea de date, care nu pot fi folosite în scopuri de identificare.

 1. ALTE PROCESĂRI DE DATE
  Secțiunile nespecificate ale paginii web nu implică nicio altă prelucrare a datelor cu caracter personal.
  Utilizatorii sunt informați că instanța, procurorul și autoritatea de anchetă pot contacta furnizorul de servicii în scopurile de solicitare de informații, de date sau de documente. (Be. din articolul 71).
  Datele cu caracter personal sunt dezvăluite autorităților publice numai în măsura în care acest fapt este strict necesar, doar pe bază de solicitare și cu condiția ca autoritatea publică să fi indicat scopul precis și domeniul de utilizare al datelor.
 2. MODUL DE STOCARE ȘI SECURITATEA ÎN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Instrumentele de tehnologie a informației utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul furnizării serviciului sunt selectate și operate astfel încât datele prelucrate:
  a) posibilitate de acces doar de către persoanele autorizate (disponibilitate)
  b) autenticitatea și autentificare asigurate (autenticitatea prelucrării)
  c) posibilitate de certificare a invariabilității (integrare de date)
  d) protecție împotriva accesului neautorizat (confidențialitatea datelor)
  .
  Asigurăm stocarea datelor prelucrate
  a) confidențialitatea: protejarea informațiilor astfel încât accesarea acestora este posibil exclusiv persoanelor autorizate în acest scop
  b) integritatea: protejează acuratețea și caracterul complet al informațiilor și al metodelor de prelucrare
  c) disponibilitatea: asigurarea faptului că utilizatorul îndreptățit are acces efectiv la informațiile și la mijloacele necesare, când este cazul.
 3. DREPTURILE ENTITĂȚII VIZATE
  Persoana vizată este îndreptățită la utilizarea datelor de contact menționate pe pagina web, pe cate le poate utiliza pentru solicitare de informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și pentru solicitarea rectificării sau a ștergerii acestor date – cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor cu caracter personal este impusă prin lege.
 4. INDICAREA CĂILOR DE ATAC JURIDIC
  Persoana vizată este îndreptățită la obiectare față de prelucrarea datelor sale personale, în următoarele cazuri:
  a) gestionarea (transferarea) datelor cu caracter personal este permisă exclusiv în scopul exercitării unui drept sau a unui interes legitim al operatorului sau al destinatarului, cu excepția cazului în care prelucrarea acestor date este impusă de lege
  b) utilizarea sau transferarea datelor personale în scopuri de marketing direct, de realizare de sondaje de opinie sau de cercetare științifică – în lipsa consimțământului dvs.
  c) exercitarea dreptului de obiecție este garantată prin lege.

În cazul în care persoana vizată nu este de acord cu decizia operatorului de date, persoana în cauză beneficiază de posibilitate de contestare în instanță în termen de 30 de zile de la data notificării dezacordului.

 1. DATELE ȘI DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI PENTRU GESTIONAREA DATELOR
  Denumirea societății comerciale: Kollár Pakk Kft.
  Număr ONRC Ungaria: 06-09-003646
  Sediul societății comerciale: Ungaria, 6726 Szeged Csalogány utca 24.
  Condiții de utilizare
  Prin accesarea paginii noastre web principale sau a oricărei pagini web deținută de noi, declarați că ați împlinit vârsta de 18 ani și că sunteți de acord cu termenii de utilizare descriși mai jos. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm părăsiți pagina noastră web.
  Ne rezervăm dreptul de a schimba sau modifica termenii de utilizare Kollár Pakk Kft.

Informațiile menționate nu prezintă în mod obligatoriu caracter complet, exact, cuprinzător sau actualizat.
Ocazional, utilizatorul este redirecționat către pagini web terțe, asupra cărora Kollár Pakk Kft. nu are niciun control și în cazul cărora Kollár Pakk Kft. este exonerat de orice răspundere.
Societatea comercială Kollár Pakk Kft. [Kollár Pakk SRL, Ungaria] își rezervă dreptul de a suspenda, schimba, modifica, elimina sau adăuga alte secțiuni în cadrul paginii web în orice moment, la propria discreție.
Declinarea răspunderii

Kollár Pakk Kft. este exonerată de orice răspundere în cazul oricăror inexactități sau omisiuni de pe pagina web.

Societatea comercială Kollár Pakk Kft. [Kollár Pakk SRL, Ungaria] respectă protecția datelor cu caracter personal și gestionează datele furnizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Utilizați exclusiv în scopurile declarate, fără îmbinare cu bazele de date din alte surse și fără transfer de date către terțe; sunt depuse toate eforturile necesare protejării datelor.