кеса за узорке јела

15 600 Ft + Áfa

Стерилна кеса за држање запакованих узорака јела за НСПБ (NÉBIH)

Кеса за одлагање узорака јела за брзо и стерилно узимање узорка. Димензије: 21цм x 35цм.
Предности:
Материјал амбалаже је потпуно стерилан, слободан бактерија
Узимање узорка је само један једноставан покрет
Треба се надопунити само са алкохлним фломастером
Не ломи се, насупрот стаклу
Једнако одговара за одлагање течних или тврдих прехрамбених производа
Не треба прати, стерилизирати, ангажирати посебну хуману снагу
Умањује трошак
Минимална наруџба 1000 ком
Уколико желите амбалажирати сопственом машином, за производе препоручујемо следеће машине:
Вариоци на импулс >>>
Прописи о узимању узорка јела:
4. прилог уз одредбу МРУ 62/2011. (30. VI)
Прописи о узимању узорка јела.
У друштвеној исхрани, као и за време прехране na приредбi, у случају изнад 29 порција из сваке врсте јела се треба узети узорак од најмање 100 грама, према тачки 3., спаковано у посуду за одлагање, и сачувати преко 72 часова, у расхладном простору на температури између 0 и +5 °C.
Узорак јела се треба спремити у посуду за одлагање или у амбалажу на крају изношења јела на сто или на крају прехране.
За држање узорка јела се може користити таква чиста посуда за одлагање или амбалажа, која одговара микробиолошки и хемијски, који не може запрљати узорак јела, а током одлагања осигурава, да се узорак јела неће запрљати.
Посуду за одлагање или амбалажу треба тако затворити и означити, да се садржај истог не може манипулирати без видног оштећења затварача и паковања.
Ознака узорка јела треба садржати назив јела, име лица, који је узео узорак и време узимања узорка, са тачношћу часа и минута.
Уколико је кухиња, где се кува истоветна са кихињом, која издаје јело, тада се не треба узети узорак са оба места.

Забрањено је вршити било какву накнадну обраду на узорку јела, која би променила број микроба или састав узорка.

Тежина 6 ,1 kg