кеса са евро рупом

Било коју кесу можете тражити са еурорупицом, равном закачком, округлом рупицом разних димензија.

Категорије: ,

Кесу било које изведбе и од било које сировине знамо опскрбити са закачком.
“Зависно од тога, на какав сталак (тип и мера) га желе закачити, странке имају избор разних димензија.”
Уколико желите амбалажирати сопственом машином, за производе препоручујемо следеће машине:
Вакумске машине са коморама >>>
Вариоци на импулс >>>