сребро кеса са зачепком на углу

Сребрна кеса са зачепком, која се може пунити и “на вруће”, једнако се може користити за ручно пуњење или аутоматске системе за пуњење.

Из нашег било ког провидног основног материјала (осредње заптивно, за вакумирање, за вруће пуњење, херметично, светлосна баријера…) знамо произвести кесу са зачепком на углу за амбалажирање течности.
Кесе могу бити табанасте, тако се могу држати на залихи усправно, или у изведби јастуче, тако се држе на залихи водоравно.

Странке могу бирати зачепке разних димензија и боја, док кесе одговарају за амбалажирање било какве течности, произведене су из специјалних сировина, могу се користити чак и за јетке материјале.
Уколико желите амбалажирати сопственом машином, за производе препоручујемо следеће машине:
Вакумске машине са коморама >>>
Вариоци на импулс >>>