баријерна, парна брана, и замрачујућа равна фолија/полуцрево

Баријерна, парна брана, и замрачујућа равна фолија/полуцрево за аутоматске машине за пуњење-амбалажирање.

Фолија произведена специјално за аутоматске машине, која омогућава брзо, поуздано амбалажирање са тиме, да се и тада може варити, када површина није савршено чиста и равномерна.
Материјал, који се препоручује изричито за амбалажирање на фолпак машинама, може бити високог сјаја, сребрни или мат баријерни, херметични, и замрачујући материјал.

Пошто га знамо произвести у изради равне фолије, полуцрева или црева, знамо осигурати одговрајући облик за било какву аутоматску машину.
По потреби фолију можемо опскрбити штампаним јединственим амблемом фирме, или графичком сликом. У случају потребе тражите понуду од нашег колеге.
>>> Тражим понуду
Уколико желите амбалажирати сопственом машином, за производе препоручујемо следеће машине:
Вертикална машина за пуњење и амбалажирање >>>